חוזר ביטוח לאומי 1417 – הכנסות מחו"ל לרבות רילוקיישן

 

כידוע לכם, החל מתאריך 1 בינואר 2003 המועד בו נכנסה לתוקף הרפורמה במס הכנסה, והמעבר ממיסוי טריטוריאלי למיסוי פרסונאלי, תושב ישראל חייב במס וכפועל יוצא מכך בדמי ביטוח לאומי ובריאות גם על הכנסה אשר הופקה או נצמחה מחוץ לישראל.

בתאריך 5 ביולי 2004 פורסם חוזר ביטוח מספר 1311 אשר נושאו התייחסות להכנסה מחו"ל בעקבות הרפורמה במס. על פי חוזר זה יש להתייחס להכנסה אשר דווחה בשומה, ממקור הכנסה שכיר (בחו"ל), כאל הכנסה אשר לא מעבודה.

כאשר תושב ישראל עובד כשכיר (לא אצל מעסיק ישראלי) בחו"ל, במרבית המקרים תופיע הכנסתו מחו"ל בשומה כהכנסה ממקור שכיר. בהתאם לחוזר הנ"ל היה על פקיד הביטוח והגבייה לשנות את מקור ההכנסה להכנסה שלא מעבודה ולהזין עיסוק בעל הכנסה שלא מעבודה במקביל.

ואולם, עד היום לא פעלנו לסמן מקרים כאלה כדורשים טיפול, וכך כשהתקבלה שומה ובה מקור הכנסה שכיר ובמקביל לא היה קיים דיווח על עיסוק שכיר באותה תקופה, התעלמה המערכת ממקור הכנסה זה ולא חייבה, למרות שכאמור לעיל הכנסה זאת חייבת בתשלום דמי ביטוח.

כדי להתחיל ולחייב הכנסות כנ"ל אשר מתקבלות בשומות מס הכנסה, נבנה במערכת תהליך בירור על פיו אם לא יגיב המבוטח למכתב הבירור אשר נשלח אליו, תשנה המערכת את מקור ההכנסה משכיר לל"ע ותפתח לו אוטומטית עיסוק בעל הכנסה שלא מעבודה.

בחוזה זה מפורט אופן פעולת המערכת וכן הפעולות אשר על הפקיד לבצע בהתאם.

 

לחץ כאן לחוזר ביטוח לאומי 1417 – הכנסות מחו"ל

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים , החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר , רילוקיישן ביטוח לאומי